Over ons

De Fifty-One Club 't Zand werd in 2007 officieel gesticht en is ontstaan uit het verlangen om de waardevolle vriendschap en het gemeenschappelijk ideaal te handhaven die het leven van een Service-Club verschaft.

Wat motiveert ons:
De doelstelling die onze club voor ogen heeft, is: bevorderen van vriendschap, achting en verdraagzaamheid, bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen, initiatieven in verband met vrijetijdsbesteding begeleiden en ondersteunen.

De club organiseert ook diverse events om fondsen te verwerven en ze weg te schenken aan goede doelen, m.a.w. het steunen van organisaties die zich inzetten voor de minderbedeelden in de maatschappij.

De Mensen:
De leden van FOC 't Zand zijn: John Vandenberk, Eric Verhoeven, Johan Hoeks, Jean-Pierre Cuypers, Kris Bertels, Leo Jansen, Rudi Lovsin, Stijn Mertens, Frank Iding, Leo Haesendonckx, Marc Boons, Bert Leys, Luc Kuyken, Bob Nijs, Geert Jansen, Tony Meeus, Frank Machiels en Hugo Geusens.

Het bestuur wordt waargenomen door Frank Iding (voorzitter), Leo Haesendonckx (secretaris), Johan Hoeks (Penningmeester) en Luc Kuyken (protocolchef).

Samenkomsten
FOC 't Zand komt tweewekelijks samen, elke eerste en derde donderdag van de maand in de Brugwachter te Lommel-Barrier. Indien er een vijfde donderdag in de maand voorkomt, dan wordt een 'Ladies Night' (= activiteit met de partners) georganiseerd.

tZand

Speciale activiteiten 2016

- 7/1/2016: machtsoverdracht oud naar nieuw bestuur

- 17/1/2016: organisatie van nieuwjaarsreceptie voor alle fifty-one clubs van Limburg in CC De Adelberg

- 28/1/2016: Feestelijke viering van onze 200ste statutaire vergadering

- 18/3/2016: Dropping in het Hageven

- 23/4/2016: Boekvoorstelling Gudrun Bongaers

- 26/4/2016: Samenkomst met alle Noord-Limburgse service-clubs in het Michielshof te Achel ten voordele van sociale projecten

- 4/6/2016: Dag in de Zoo, een dagje bezoek aan Plankendael met de inwoners van vzw Het Berkenhof

- 26/6/2016: Familiedag, een fietstocht doorheen Noord-Limburgse natuurgebieden met aansluitend een BBQ.

- 2/7/2016: Ploegentijdrit voor goede doelen. Onze mega-organisatie voor fondsenwerving. Zie www.ploegentijdrit.be

 
 
  Site Map